×
☰ MENU
pl |en |de search

EINLOGGEN login

© PZStelmach 2019
NEUE KOLEKTION MEMOTIONS arrow
EU-Projekte \ Projekt 3

Projekt 3

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy firmy PZ STELMACH.

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

§  Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 252 664,47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 252 664,47 PLN

 

Beneficjent: PZ STELMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ